Global
Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

Công cụ đánh giá tác động là gì?

Công cụ đánh giá tác động OEKO-TEX® cung cấp đánh giá về các vật liệu và quy trình đóng góp nhiều nhất vào tác động môi trường, để các cơ sở sản xuất có thể nhắm mục tiêu nỗ lực giảm thiểu của họ. Công cụ OEKO-TEX® này tính toán lượng nước và lượng khí thải carbon cho:

 • Mỗi bước quy trình
 • Quy trình tổng thể
 • 1 kg nguyên liệu/sản phẩm

Việc tự nguyện sử dụng công cụ này được bao gồm đối với bất kỳ cơ sở nào đăng ký (hoặc hiện đang giữ) chứng chỉ OEKO-TEX® STeP.

Công cụ đánh giá tác động có thể hỗ trợ bạn như thế nào?

Hiểu và báo cáo lượng khí thải carbon và việc sử dụng nước sẽ là một yêu cầu kinh doanh cơ bản trong tương lai.

Người tiêu dùng và thương hiệu đang yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm về hành động khí hậu. Hơn 100 thương hiệu thời trang đã ký Hiến chương ngành thời trang về hành động khí hậu, cam kết giảm 30% lượng khí thải GHG vào năm 2030. Theo so sánh ngành CDP, ngành may mặc đang hoạt động kém hiệu quả trong đo lường và giám sát tác động của nước. Chúng ta phải sử dụng dữ liệu để:

 • Hiểu lượng khí thải carbon liên quan đến sản xuất và sử dụng nước

 • Xác định quy trình nào có tác động môi trường cao nhất

 • Hành động để giảm tác động của carbon và nước

 • Báo cáo kết quả và biện pháp giảm thiểu cho khách hàng

Thông số kỹ thuật khác

Đánh giá Vòng đời (LCA) là gì?

LCA = khuôn khổ phân tích các tác động môi trường tiềm ẩn trong suốt vòng đời của một sản phẩm (hoặc dịch vụ), nhiều dựa trên các tiêu chuẩn ISO 14040 và 14044.

Có ba loại phân tích vòng đời:

 • LCA sản phẩm đo lường tác động của một sản phẩm trong suốt chuỗi giá trị của nó
 • LCA so sánh cân nhắc tác động của sản phẩm (ví dụ: Áo phông làm từ cotton so với viscose)
 • LCA doanh nghiệp đánh giá toàn bộ dấu chân của một tổ chức và thường chỉ tập trung vào dấu vết carbon (không phải nước)

Máy tính tác động OEKO-TEX® kết hợp các yếu tố của cả ba, được tùy chỉnh cho ngành dệt may.

Phương pháp tiếp cận và phát triển OEKO-TEX®

Đánh giá vòng đời sàng lọc

Đánh giá vòng đời sàng lọc

Máy tính Tác động OEKO-TEX® được gọi là Phân tích Vòng đời Sàng lọc và được phát triển trong hơn ba năm nghiên cứu và thử nghiệm chuyên sâu với Quantis (tư vấn bền vững).

Sàng lọc Phân tích vòng đời sử dụng ít tài nguyên và thời gian hơn so với LCA đầy đủ, nhưng cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ và đáng tin cậy để xác định lượng khí thải carbon và tác động đến nước lớn nhất của cơ sở. Máy tính OEKO-TEX® giải quyết các nhu cầu và quy trình cụ thể đối với sản xuất dệt may.

Máy tính tác động OEKO-TEX® được tích hợp:

 • Nghị định thư Khí nhà kính (GHG) - IPCC 2013 Cách tiếp cận 100a để tính toán lượng khí thải carbon (CO2e)

 • Ủy ban EU - Phương pháp AWARE để đo lường tác động của nước (m3)

 • Cơ sở dữ liệu hàng may mặc và giày dép thế giới (WALDB) và cơ sở dữ liệu einvent

 • Các yếu tố của LCA sản phẩm để đo lường tác động của đầu ra nguyên vật liệu

 • Các yếu tố từ LCA doanh nghiệp để đo lường tác động ở cấp cơ sở tổng thể

Data from the calculations will be used to continuously improve the tool.

Phát thải khí nhà kính

Phát thải khí nhà kính

 • Máy tính tác động OEKO-TEX® có tính toán lượng khí thải CO2 của cơ sở hoặc tất cả các loại khí nhà kính không?
  • Máy tính tác động bao gồm tất cả các loại khí nhà kính (CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs, SF6, NF3)
  • húng ta có thể gọi nó là "Máy tính dấu chân nước và khí nhà kính". Tuy nhiên, "Dấu chân carbon" được sử dụng thay thế cho nhau và phổ biến hơn
  • Để so sánh sự đóng góp của mỗi GHG, chúng tôi chuyển đổi tất cả GHG thành CO2 tương đương (CO2e)
 • CO2e được tính như thế nào?
  • Dữ liệu hoạt động x Hệ số phát thải = CO2e
 • Tại sao phép đo phát thải cơ bản, chính xác lại quan trọng như vậy?
  • Bạn không thể giảm những gì bạn không thể đo lường
  • Đường cơ sở hiển thị các điểm nóng, giúp ưu tiên các hoạt động giảm thiểu và cung cấp điểm bắt đầu để theo dõi các cải tiến