đóng

Quản lý các quy trình, chứng nhận và chuỗi cung ứng – tại myOEKO-TEX®

Cổng truy OEKO-TEX® dành cho khách hàng mang đến cho Quý vị khả năng kiểm soát tập trung các sản phẩm OEKO-TEX®, qua đó Quý vị có thể tập trung tuyệt đối vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược bền vững của mình.

Trên myOEKO-TEX®, có một phần tổng quan về toàn bộ nền tảng cho phép quý vị thực hiện mọi tương tác liên quan đến các chứng chỉ và nhãn sản phẩm OEKO-TEX® mà quý vị hiện có cũng như tận dụng được hàng loạt các chức năng cho quy trình làm việc của Quý vị.

Đừng bỏ lỡ các chức năng này và những lợi thế rõ ràng của cổng myOEKO-TEX®.

Hãy đăng ký tất cả các chứng chỉ và nhãn hiệu OEKO-TEX®.

Quý vị có thể tải xuống các mẫu nhãn OEKO-TEX® và điền số kiểm định/ID sản phẩm riêng của Quý vị trên các tập tin có định dạng khác nhau.

OEKO-TEX® Label Editor

Video hướng dẫn của chúng tôi giới thiệu nhanh về cách sử dụng Trình chỉnh sửa nhãn OEKO-TEX®.

Quý vị có thể chỉnh sửa hồ sơ công ty và dòng sản phẩm OEKO-TEX® của Quý vị để các thông tin này được hiển thị trên hướng dẫn mua hàng của OEKO-TEX®.

Quý vị hãy tạo và quản lý nhãn hiệu OEKO-TEX® MADE IN GREEN trên giao diện của Quý vị.

Quý vị thực hiện đánh giá trực tuyến OEKO-TEX® STeP.

Quản lý các chứng chỉ OEKO-TEX® của Quý vị.

Quản lý chuỗi cung ứng và giao tiếp với các đơn vị cung ứng sản phẩm và dịch vụ của Quý vị.

Quý vị có thể đánh giá tính bền vững của chuỗi cung ứng của Quý vị dựa trên các KPI cụ thể và ước tính thông qua thống kê.