đóng

ECO PASSPORT là gì?

OEKO-TEX® ECO PASSPORT là một hệ thống chứng nhận độc lập, với việc kiểm nghiệm nhiều giai đoạn, dành cho các sản phẩm hóa chất, chất tạo màuchất phụ gia dùng trong sản xuất hàng dệt may và da thuộc. Quá trình xác minh rằng các sản phẩm hóa chất và các thành phần của hóa chất đáp ứng được những yêu cầu cụ thể về mức độ an toàn, tính bền vữngphù hợp quy định.

ECO PASSPORT Danh mục các chất cấm (RSL) bao gồm các chất cấm trong ECO PASSPORT, STANDARD 100, LEATHER STANDARDSTeP, được tích hợp hoàn toàn vào các chứng nhận ở các giai đoạn tiếp theo trong hệ thống của OEKO-TEX®.

Các thông số kỹ thuật khác

Quy trình chứng nhận ECO PASSPORT bao gồm thủ tục nhiều giai đoạn nhằm đánh giá từng thành phần trong hóa chất hoàn toàn không gây hại cho sức khỏe con người và đáp ứng được các yêu cầu theo luật định. Hai giai đoạn đầu tiên là bắt buộc trong quy trình cấp chứng chỉ. Giai đoạn ba hiện tại không bắt buộc.

 1. Sàng lọc số CAS:
  Trong việc sàng lọc số CAS, chúng tôi sẽ so sánh các thành phần trong hóa chất được người đăng ký công bố với danh mục các chất độc hại của ECO PASSPORT (RSL/MRSL) và danh mục SVHC của REACH.
 2. Kiểm nghiệm phân tích:
  Quy trình xác minh phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo rằng các chất hóa học đạt chứng chỉ có thể dùng sản xuất các sản phẩm dệt may và da thuộc bền vững, an toàn sinh thái cho con người.
 3. Tự đánh giá & đánh giá nhà xưởng (không bắt buộc):
  Đánh giá tại chỗ (tùy chọn) xác minh dữ liệu do nhà sản xuất gửi như một phần của tự đánh giá (bắt buộc) ở cấp cơ sở. Ứng viên phải có hệ thống quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn, quản lý chất lượng và trách nhiệm xã hội.

   Sự phù hợp với ZDHC

   • Việc hoàn thành sàng lọc số CASquy trình xác nhận phân tích tương đương sự phù hợp với ZDHC ở cấp độ 1.
   • Cùng với tự đánh giá bắt buộc, đánh giá tại chỗ đủ điều kiện tuân thủ ZDHC cấp 2. Nếu các yêu cầu về khả năng đánh giá nguy cơ hóa chất cũng được đáp ứng, thì cũng có thể đạt cấp 3.

   ECO PASSPORT vs ZDHC Chemicals to Zero Progressive Level (CtZ-P)

   OEKO-TEX® ECO PASSPORT đã được phê duyệt là chứng nhận của bên thứ ba cho Mức lũy tiến về không hóa chất của ZDHC (CtZ-P) và do đó đáp ứng các yêu cầu cao nhất về sự tuân thủ của ZDHC.

   ZDHC gần đây đã triển khai giai đoạn chuyển tiếp CtZ-Progressive. Giai đoạn chuyển tiếp lũy tiến CtZ yêu cầu công thức phải được chứng nhận tuân thủ ZDHC MRSL V3.1 Cấp 2 hoặc 3.

   Các sản phẩm được chứng nhận ECO PASSPORT sẽ được gán cho cấp độ CtZ-Progressive trong Cổng ZDHC tùy thuộc vào sự tự khai báo của người lập công thức.

   ECO PASSPORT sẽ hỗ trợ Quý vị như thế nào?

   Công nghiệp hóa chất

   Quá trình chứng nhận ECO PASSPORT là đánh giá đáng tin cậy của bên thứ ba dành cho các loại hóa chất của Quý vị, giúp Quý vị tiếp thị sản phẩm của mình thông qua thông điệp về việc quản lý sản phẩm và thực hành bền vững.

   Công nghiệp dệt may/da thuộc

   Quá trình chứng nhận ECO PASSPORT giúp Quý vị lựa chọn các loại hóa chất thân thiện môi trường, không gây hại cho sinh thái con người. Quý vị có thể kiểm soát các chất được sử dụng một cách đúng đắn, ngay từ khâu thu mua, thậm trí là trước khi đưa vào trong những công đoạn sản xuất.

   ECO PASSPORT Sách trắng

   Tải sách trắng của chúng tôi xuống, miễn phí và học cách làm giảm tác động thông qua việc kiểm soát đầu vào dựa trên cơ sở dữ liệu một cách có hệ thống.

   Thông tin cơ bản

   Hiệu lực

   Chứng chỉ ECO PASSPORT có giá trị trong vòng một năm và có thể gia hạn tiếp theo trong vòng ba tháng trước khi chứng chỉ hết hiệu lực.

   Bằng cách ký vào công bố phù hợp trong đơn đăng ký, các đơn vị đăng ký ủy quyền cho Hiệp hội OEKO-TEX® thực hiện các kiểm nghiệm rà soát trên các sản phẩm được chứng nhận của họ trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực. Quý vị có thể đăng ký gia hạn chứng chỉ tối đa ba tháng trước khi chứng chỉ hết hạn.

   Nhóm đối tượng

   Bất kỳ nhà máy sản xuất hóa chất nào dùng trong ngành dệt may hoặc da thuộc cũng có thể đăng ký chứng chỉ ECO PASSPORT. ECO PASSPORT phù hợp cho tất cả các sản phẩm hóa chất (hóa chất, chất tạo màu và chất phụ trợ) - và các công thức hóa chất - được dùng trong dệt may, da thuộc, quần áo, giầy dép, hàng gia dụng hoặc các lĩnh vực tương tự.

   Đơn vị bán sỉ và  đơn vị bán lẻ hóa chất cũng có thể đăng ký chứng nhận ECO PASPORT dưới tên của họ cho các sản phẩm được liệt kê trong chứng chỉ của nhà sản xuất hóa chất nếu không có sự thay đổi nào về thành phần của sản phẩm.

   Trong trường hợp không có chứng chỉ của nhà sản xuất, đơn vị phân phối và bán lẻ có thể đăng ký một quy trình chứng nhận giới hạn. Quy trình chứng nhận giới hạn này chỉ có thể được gia hạn một lần với thời hạn hiệu lực tối đa tổng số là hai năm. (Không giới hạn số lần gia hạn chứng chỉ hàng năm cho các nhà máy sản xuất hóa chất.)

   Tiêu chí/Yêu cầu

   Quy trình chứng nhận ECO PASSPORT kết hợp tất cả các yêu cầu đối với các chất độc hại từ tất cả các loại chứng chỉ thuộc OEKO-TEX® khác (ví dụ như STANDARD 100 RSL và STeP MRSL) cùng với những yêu cầu theo luật định. ECO PASSPORT RSL được cập nhật hàng năm, dựa trên những phát hiện khoa học mới nhất, yêu cầu pháp lý và tình hình phát triển của thị trường.

   Quá trình chứng nhận

   • Đăng ký
    Đơn vị đăng ký hoàn thiện đơn đăng ký và cung cấp số liệu về các hóa chất đang sử dụng.
   • Tự đánh giá
    Đơn vị đăng ký cung cấp các thông tin về điều kiện sản xuất hiện tại theo danh mục câu hỏi trong bảng tự đánh giá.
   • Xác minh RSL / MRSL
    Chúng tôi tiến hành so sánh số CAS của các chất được chỉ định.
   • Quá trình xác minh phân tích
    Hóa chất sẽ được phân tích trong phòng thí nghiệm.
   • Kiểm tra nhà xưởng (không bắt buộc)
    Chúng tôi sẽ đến kiểm tra nhà xưởng và các thông tin Quý vị đã cung cấp.
   • Cấp chứng nhận
    Chúng tôi sẽ hoàn thành các báo cáo liên quan và cấp chứng chỉ ECO PASSPORT cho Quý vị.

   Quy trình cấp chứng chỉ ECO PASSPORT

   Những lợi ích nổi trội

   • ECO PASSPORT cung cấp giải pháp tin cậy cho các nhà máy sản xuất hàng dệt may và da thuộc trong việc thu mua hóa chất đã được xác minh độc lập, an toàn sinh thái cho con người và môi trường.
   • ECO PASSPORT đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu pháp lý, ZDHC cấp độ 1-3, danh mục REACH SVHC, GoBlu/BHive, Foursource và các sáng kiến khác của ngành công nghiệp.
   • Chứng chỉ từ bên thứ ba bảo mật các thông tin về sản phẩm, song song đó vẫn bảo đảm sự minh bạch theo yêu cầu của thị trường.
   • ECO PASSPORT cung cấp cho người quản lý công cụ kiểm tra đáng tin cậy đối với các thành phần hóa chất trước khi đưa vào sản xuất.
   • ECO PASSPORT tích hợp cơ chế phản hồi vào trong quá trình vì thế việc cải tiến có thể được thực hiện ở mỗi giai đoạn nhằm giảm chi phí phân tích phát sinh.
   • ECO PASSPORT được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống mô-đun và quy trình cấp chứng chỉ tiếp theo của OEKO-TEX® (STeP cho các cơ sở sản xuất thân thiện môi trường, STANDARD 100 và LEATHER STANDARD cho sản phẩm đã được kiểm tra chất độc hại).
   • Việc chia nhỏ trong hệ thống với nhiều giai đoạn có nghĩa là bất kỳ cải tiến cần thiết nào cũng đều có thể thực hiện được sau mỗi giai đoạn, qua đó các chi phí phân tích không cần thiết sẽ được giảm thiểu đến tối đa.
   • ECO PASSPORT quảng bá các loại hóa chất đạt chứng nhận thông qua Hướng dẫn mua hàng của OEKO-TEX® - một công cụ tìm kiếm nguồn cung ứng trực tuyến, miễn phí và có lượng truy cập >250.000 lần/năm.

   Tải xuống