Türkiye
Americas
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

Vào đầu năm, OEKO-TEX® cập nhật các hướng dẫn hiện có cũng như các tiêu chí kiểm định còn hiệu lực, các giá trị giới hạn trong quá trình kiểm nghiệm và dịch vụ – phù hợp trong việc bảo vệ khách hàng và duy trì sự bền vững của sản phẩm da thuộc và dệt may.

Sau giai đoạn chuyển tiếp, tất cả những quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng tư năm 2022.

Quý vị có thể tham khảo những thông tin chi tiết về quy định mới cho mỗi sản phẩm/dịch vụ OEKO-TEX® tại đây.

Các bản ghi lại hội thảo trên web - OEKO-TEX® Quy định mới 2022

Quý vị đã bỏ lỡ các cuộc hội thảo của OEKO-TEX® về các quy định mới 2022? Hoặc quý vị có nhu cầu xem lại một vài nội dung nhất định không? Không vấn đề gì! Quý vị chỉ cần đăng ký miễn phí và xem lại các cuộc hội thảo trên trang web.
XEM LẠI CÁC CUỘC HỘI THẢO

STANDARD 100 -
Quy định mới 2022

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT

MADE IN GREEN -
Quy định mới 2022

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT

STeP -
Quy định mới 2022

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT

ECO PASSPORT -
Quy định mới 2022

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT

LEATHER STANDARD -
Quy định mới 2022

TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT