đóng

Vào đầu năm, OEKO-TEX® cập nhật các hướng dẫn hiện có cũng như các tiêu chí kiểm định còn hiệu lực, các giá trị giới hạn trong quá trình kiểm nghiệm và dịch vụ – phù hợp trong việc bảo vệ khách hàng và duy trì sự bền vững của sản phẩm da thuộc và dệt may.

Sau giai đoạn chuyển tiếp, tất cả những quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng tư năm 2024.

Cập nhật hàng năm 2024

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các quy định mới cho mọi sản phẩm/dịch vụ của OEKO-TEX®.

ORGANIC COTTON -
Quy định mới 2024

ECO PASSPORT -
Quy định mới 2024

MADE IN GREEN -
Quy định mới 2024

STANDARD 100 -
Quy định mới 2024

LEATHER STANDARD -
Quy định mới 2024

STeP -
Quy định mới 2024

OEKO-TEX® giá trị giới hạn -
Quy định mới 2024

Cập nhật PFAS – có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024

Phương pháp mới và giá trị giới hạn
 • Phương pháp:
  Tổng flo (TF) thay vì giá trị giới hạn được sử dụng trước đó đối với flo hữu cơ có thể chiết xuất (EOF)

 • Giới hạn:
  100 mg/kg (đối với tất cả các loại sản phẩm OEKO-TEX®)

 • Áp dụng cho:
  TIÊU CHUẨN OEKO-TEX® 100, HỘ CHIẾU ECO, TIÊU CHUẨN DA và BÔNG HỮU CƠ

 • Tại sao:
  Việc sử dụng rộng rãi PFAS trong ngành dệt may và da khiến việc hành động nhanh chóng trở nên quan trọng, đặc biệt là xem xét mối đe dọa mà các hóa chất đó gây ra cho sức khỏe con người và môi trường. Hơn nữa, điều này cho phép chứng chỉ OEKO-TEX® tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ về PFAS, vốn yêu cầu TF.