Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

Mẫu đăng ký | Các tiêu chuẩn | Truy cập trực tuyến

Để đảm bảo tính liên tục của chứng chỉ của bạn, vui lòng đảm bảo rằng bạn gửi tài liệu gia hạn của mình cho Hohenstein 3 tháng trước khi chứng chỉ của bạn hết hạn. 

OEKO-TEX® STANDARD 100- Bổ sung các sản phẩm đặc thù và PPE

Các tài liệu khác

OEKO-TEX® LEATHER STANDARD - Bổ sung các sản phẩm đặc thù và PPE

OEKO-TEX® tổng quan