Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

Nếu bạn muốn báo cáo bất kỳ hình thức hành vi sai trái hoặc vi phạm tuân thủ nào liên quan đến OEKO-TEX®, các tiêu chuẩn và sản phẩm của họ cũng như Hohenstein với tư cách là thành viên của Hiệp hội OEKO-TEX®, chúng tôi khuyến khích tất cả các bên liên quan sử dụng biểu mẫu khiếu nại trên OEKO-TEX® trang web.

Cơ chế khiếu nại

Tìm hiểu thêm về quy trình khiếu nại OEKO-TEX® đã được thiết lập.

Mẫu đơn khiếu nại

Báo cáo mọi hành vi sai trái hoặc vi phạm tuân thủ cho OEKO-TEX® Secratariat.