đóng

Danh mục trực tuyến, nơi Quý vị có thể ghi nhận những thành công trong tiếp thị.

Những công ty chú trọng trách nhiệm sản phẩm và theo đuổi chiến lược duy trì tính bền vững một cách nhất quán cần có các đơn vị cung ứng, nguồn nguyên liệu và sản phẩm bán ra thị trường phù hợp, cho phép triển khai chiến dịch một cách có hệ thống. Quý vị cần có một mạng lưới đáng tin cậy để từ đó có thể lựa chọn đối tác dọc theo chuỗi tạo giá trị dựa trên các tiêu chí đã được xác minh. Hướng dẫn mua hàng OEKO-TEX® là một công cụ thông tin miễn phí hỗ trợ quý vị rất nhiều trong việc tìm kiếm nguyên phụ liệu phù hợp, lựa chọn đối tác và đơn vị cung cấp đáng tin cậy. Quý vị cũng có cơ hội tiếp thị miễn phí sản phẩm đã đạt chứng nhận OEKO-TEX® của Quý vị trên một nền tảng quốc tế phổ biến và thu hút sự chú ý của cộng đồng tới công ty của Quý vị.

Hướng dẫn mua hàng OEKO-TEX®

Danh mục trực tuyến tại www.oeko-tex.com/en/buying-guide Danh mục có hơn 10.000 công ty đang hợp tác tích cực với OEKO-TEX®. Quý vị có thể kết hợp các tiêu chí lựa chọn khác nhau và sử dụng chứ năng gạn lọc để đạt được kết quả tìm kiếm tối ưu. Các tiêu chí chọn lọc bao gồm, ví dụ như, loại quy trình chứng nhận OEKO-TEX®, khu vực trên thế giới và quốc gia. Quý vị có thể tìm kiếm đơn vị cung ứng và các thông số khác để xác định sản phẩm đang tìm kiếm bao gồm giai đoạn sản xuất, vật liệu, lĩnh vực áp dụng v.v.

Một số tiện ích cụ thể của OEKO-TEX® không thể bỏ lỡ.

  • Danh mục hơn 10.000 công ty được liệt kê trong hệ thống trực tuyến, truy cập miễn phí.
  • Cơ hội trưng bày giới thiệu sản phẩm đạt chứng nhận OEKO-TEX® cũng như công ty của Quý vị trên nền tảng toàn cầu.
  • Tìm kiếm đơn vị cung cấp các sản phẩm hóa chất đạt chứng nhận ECO PASSPORT và các nguyên phụ liệu thô đạt chứng nhận  STANDARD 100, LEATHER STANDARD và MADE IN GREEN như là một phần trong các chứng chỉ STANDARD 100, MADE IN GREEN và OEKO-TEX® LEATHER STANDARD của Quý vị.
  • Nếu là một công ty bán lẻ hay chủ sở hữu nhãn hiệu, quý vị cũng có thể tìm thấy nhanh chóng và dễ dàng các mặt hàng đạt chứng nhận trong phạm vi sản phẩm của Quý vị.
  • Tìm kiếm các cơ sở sản xuất đạt chứng nhận STeP, những cơ sở cung ứng thỏa mãn những yêu cầu của Quý vị về xã hội và môi trường.