đóng

Tính độc lập và trung lập của chúng tôi chính là nền tảng của hệ thống kiểm nghiệm nổi tiếng và được công nhận trên toàn cầu. 
Các lĩnh vực công việc và các hoạt động sâu rộng cũng như phức tạp loại trừ mọi khả năng ảnh hưởng đến thương mại. Việc quản lý chất lượng của chúng tôi cũng đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như năng lực tốt nhất, điều mà Quý vị với tư cách là khách hàng luôn có thể tin cậy.

Cụ thể, Hohenstein có các chứng chỉ công nhận sau:

Cơ quan đánh giá phù hợp được công nhận

Phòng thí nghiệm được công nhận

Quý vị có thể tìm thấy một loạt các dịch vụ chi tiết do các phòng thí nghiệm được công nhận của chúng tôi cung cấp, được liệt kê trong phụ lục của chứng chỉ công nhận tương ứng, bằng cách nhấp vào nút THÊM bên dưới.

Theo yêu cầu, chúng tôi cũng rất vui được gửi tới Quý vị danh mục hiện hành của tất cả các phương pháp kiểm nghiệm của Hohenstein trong phạm vi linh hoạt.

YÊU CẦU DANH MỤC PHẠM VI LINH HOẠT

Trong phạm vi linh hoạt, Hohenstein được phép thực hiện những điều sau mà không cần phải thông báo trước cho DAkkS hay cần phải được DAkkS phê duyệt:

  • Lựa chọn tự do phương pháp tiêu chuẩn hoặc phương pháp kiểm nghiệm tương đương.
  • Điều chỉnh, hoàn thiện và phát triển các phương pháp kiểm nghiệm.
  • Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn được liệt kê hoặc các phương pháp kiểm nghiệm tương đương với những ngày cấp khác nhau, miễn là quy tắc đo lường đã được bao gồm trong phạm vi của giấy công nhận.

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG – đã được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG – đã được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG- đã được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Laboratories (HK) Limited- được Cơ quan công nhận quốc gia Đức công nhận (DAkkS)

Phòng thí nghiệm theo CNAS (Đăng ký số) L15551)

Hohenstein Laboratories (HK) Limited - được Dịch vụ công nhận quốc gia Trung quốc công nhận cho Đánh giá Phù hợp (CNAS)

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Laboratories Bangladesh Limited - được Hội đồng công nhận Bangladesh (BAB) công nhận

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein India Pvt. Ltd. - được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Các cơ quan chứng nhận được công nhận

Cơ quan chứng nhận theo DIN EN ISO/IEC 17065

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG - được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Cơ quan chứng nhận theo DIN EN ISO/IEC 17065

Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG- được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Các cơ quan kiểm tra được công nhận

Cơ quan kiểm tra theo DIN EN ISO/IEC 17020

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG - được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Cơ quan kiểm tra theo DIN EN ISO/IEC 17020

Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG- được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Cơ quan kiểm tra theo DIN EN ISO/IEC 17020

Hohenstein Textile Testing (Shanghai) Co., Ltd. - được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Cơ quan chỉ định

Cơ quan thông báo châu âu số.0555 cho thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Thông báo từ văn phòng trung tâm Đức cho công nghệ an toàn (ZLS)

Chấp thuận bởi CPSC

Các phòng thí nghiệm được Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ chấp nhận (CPSC).

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG

CPSC Lab ID: 1591

Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG

CPSC Lab ID: 1060

Hohenstein India Pvt. Ltd.

CPSC Lab ID: 1673

Hohenstein Laboratories Bangladesh Limited

CPSC Lab ID: 1654

Hohenstein Laboratories (HK) Limited

CPSC Lab ID: 1425

Các công nhận và phê duyệt khác

Thành viên sáng lập của Hiệp hôi quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm trong lĩnh vực dệt may và da thuộc sinh thái (OEKO-TEX®)

Tổ chức chứng nhận được Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang (BMZ) phê duyệt để trao tặng con dấu dệt Green Button

Founding member of the International Test Association for Applied UV Protection (UV Standard 801)