đóng

Tính độc lập và trung lập của chúng tôi chính là nền tảng của hệ thống kiểm nghiệm nổi tiếng và được công nhận trên toàn cầu. 
Các lĩnh vực công việc và các hoạt động sâu rộng cũng như phức tạp loại trừ mọi khả năng ảnh hưởng đến thương mại. Việc quản lý chất lượng của chúng tôi cũng đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như năng lực tốt nhất, điều mà Quý vị với tư cách là khách hàng luôn có thể tin cậy.

Cụ thể, Hohenstein có các chứng chỉ công nhận sau:

Cơ quan đánh giá phù hợp được công nhận

Phòng thí nghiệm được công nhận

Một loạt các dịch vụ chi tiết từ các cơ quan được công nhận của chúng tôi có thể được tìm thấy trong chứng chỉ công nhận tương ứng và phụ lục.

Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy danh sách cập nhật các phương pháp thử nghiệm trong lĩnh vực linh hoạt cho các phòng thử nghiệm được DAkkS công nhận công nhận.

Trong các lĩnh vực công nhận linh hoạt, Hohenstein được phép thực hiện những việc sau mà không cần thông tin trước và được DAkkS chấp thuận:

  • Tự do lựa chọn các phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn hóa hoặc những phương pháp tương đương với chúng.
  • Việc sửa đổi cũng như phát triển thêm và mới các phương pháp thử nghiệm.
  • Việc áp dụng các phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn hóa được liệt kê hoặc các phương pháp kiểm tra tương đương với các ngày phát hành khác nhau, với điều kiện là nguyên tắc đo đã được đưa vào phạm vi công nhận.

Để đảm bảo rằng phiên bản mới nhất của danh sách phạm vi công nhận linh hoạt được hiển thị, bạn nên xóa bộ nhớ cache của trình duyệt.

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG – đã được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG - đã được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Laboratories (HK) Limited - được công nhận bởi Dịch vụ Chứng nhận Quốc tế (IAS)

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Laboratories (HK) Limited - được Dịch vụ công nhận quốc gia Trung quốc công nhận cho Đánh giá Phù hợp (CNAS)

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Công ty TNHH Thử nghiệm Dệt may Hohenstein (Thượng Hải) - akkreditiert durch den China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS)

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein Laboratories Bangladesh Limited - được Hội đồng công nhận Bangladesh (BAB) công nhận

Phòng thí nghiệm theo DIN EN ISO/IEC 17025

Hohenstein India Pvt. Ltd. - được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Các cơ quan chứng nhận được công nhận

Cơ quan chứng nhận theo DIN EN ISO/IEC 17065

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG - được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Cơ quan chứng nhận theo DIN EN ISO/IEC 17065

Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG- được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Các cơ quan kiểm tra được công nhận

Cơ quan kiểm tra theo DIN EN ISO/IEC 17020

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG - được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Cơ quan kiểm tra theo DIN EN ISO/IEC 17020

Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG- được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Cơ quan kiểm tra theo DIN EN ISO/IEC 17020

Hohenstein Textile Testing (Shanghai) Co., Ltd. - được Cơ quan công nhận quốc gia Đức (DAkkS) công nhận

Cơ quan chỉ định

Cơ quan thông báo châu âu số.0555 cho thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Thông báo từ văn phòng trung tâm Đức cho công nghệ an toàn (ZLS)

Chấp thuận bởi CPSC

Các phòng thí nghiệm được Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ chấp nhận (CPSC).

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG

CPSC Lab ID: 1591

Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG

CPSC Lab ID: 1060

Hohenstein India Pvt. Ltd.

CPSC Lab ID: 1673

Hohenstein Laboratories Bangladesh Limited

CPSC Lab ID: 1654

Hohenstein Laboratories (HK) Limited

CPSC Lab ID: 1777

Hohenstein Textile Testing (Shanghai) Co., Ltd.

CPSC Lab ID: 1788

Các công nhận và phê duyệt khác

Thành viên sáng lập của Hiệp hôi quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm trong lĩnh vực dệt may và da thuộc sinh thái (OEKO-TEX®)

Tổ chức chứng nhận được Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang (BMZ) phê duyệt để trao tặng con dấu dệt Green Button

Founding member of the International Test Association for Applied UV Protection (UV Standard 801)