Türkiye
Americas
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

DETOX TO ZERO là gì?

OEKO-TEX® DETOX TO ZERO là hệ thống xác nhận dễ sử dụng dành cho các cơ sở dệt may có mong muốn đạt được các mục tiêu của chiến dịch Detox theo Greenpeace. DETOX TO ZERO không phải là hệ thống chứng nhận với chuẩn mực đạt hay không đạt truyền thống mà là một hệ thống tập trung vào việc cải tiến liên tục thông qua phân tích thường xuyên các hoạt động của công ty với kế hoạch giảm thiểu các chất nguy hại dùng trong sản xuất cũng như giới thiệu và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Với báo cáo DETOX TO ZERO hiện tại, quý vị có thể dễ dàng tích hợp vào chứng nhận dành cho cơ sở sản xuất, OEKO-TEX® STeP. Báo cáo DETOX TO ZERO sau đó sẽ được thể hiện trên chứng chỉ STeP.

Vui lòng chọn HOHENSTEIN làm phòng thí nghiệm đối tác của bạn khi điền vào biểu mẫu trực tuyến.

Thông số kỹ thuật khác

DETOX TO ZERO bao gồm báo cáo thực trạng hàng năm trong đó có liệt kê các hóa chất sử dụng và đánh giá việc xử lý rác thải và nước thải cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường. Cơ sở sản xuất và khách hàng của quý vị được cung cấp một công cụ để theo dõi liên tục tiến độ thực hiện chiến dịch Detox.

   DETOX TO ZERO có lợi ích gì?

   OEKO-TEX® DETOX TO ZEROcho phép các nhà máy sản xuất trong chuỗi dệt may đánh giá thực trạng hệ thống quản lý hóa chất của họ, chất lượng nước thải và bùn thải cũng như lập hồ sơ đánh giá thông qua xác minh độc lập. Mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn mười một nhóm hóa chất nguy hiểm trong sản xuất hàng dệt may. Vì những nhóm hóa chất này gây ô nhiễm môi trường ở mức độ cao và có thể tích lũy trong cơ thể con người do đặc tính khó phân hủy của chúng. 

   Thông tin cơ bản

   Hiệu lực

   Báo cáo thực trạng DETOX TO ZERO có giá trị trong vòng một năm.

   Nhóm đối tượng

   DETOX TO ZERO được thiết kế dành cho chuỗi cung ứng của các thương hiệu và đơn vị bán lẻ đã ký hợp đồng Greenpeace Detox và đơn vị cung ứng cũng như những người mua hàng đang nỗ lực chủ động tuân thủ các mục tiêu của chiến dịch Greenpeace Detox.

   Tiêu chí/Yêu cầu

   DETOX TO ZERO phân tích và đánh giá:

   • Nước thải và bùn phù hợp với Danh mục các chất cấm trong sản xuất OEKO-TEX® DETOX TO ZERO (MRSL)
   • Các hóa chất lưu trữ trong công ty phù hợp với danh mục các chất cấm trong sản xuất OEKO-TEX® DETOX TO ZERO (MRSL).
   • Tổ chức công ty (hệ thống quản lý và cơ cấu tổ chức tuân thủ các yêu cầu pháp lý về lưu trữ và xử lý hóa chất, bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn cho nhân viên, quá trình sản xuất)

   Quá trình chứng nhận

   • Đăng ký
    Đơn vị đăng ký điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký trực tuyến trên trang web của OEKO-TEX® Vui lòng chọn Hohenstein trong công cụ chọn lựa của biểu mẫu. Tại đây, quý vị có thể bấm chọn tổ chức mà mình muốn cộng tác.
   • Đánh giá
    Đơn vị đăng ký hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến và cung cấp tất cả các dữ liệu cần thiết.
   • Phân tích dữ liệu
    Chúng tôi kiểm tra tất cả các dữ liệu dựa theo đơn vị đăng ký cung cấp.
   • Kiểm tra cơ sở
    Kiểm soát viên của chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận dữ liệu trong đơn đăng ký tại cơ sở sản xuất liên quan của Quý vị.
   • Báo cáo thực trạng
    Chúng tôi tiến hành đánh giá cuối cùng và lập một báo cáo thực trạng cho Quý vị.

   Đăng ký DETOX TO ZERO

   Khi điền biểu mẫu trực tuyến cho DETOX TO ZERO trên trang web của OEKO-TEX®, vui lòng chọn HOHENSTEIN là tổ chức mà Quý vị muốn cộng tác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào!

   Những lợi ích nổi trội

   • Tối ưu hóa đều đặn và giám sát liên tục việc quản lý hóa chất của Quý vị dựa trên mục tiêu của chiến dịch Detox.
   • Truyền thông/lập tài liệu tin cậy về hiệu xuất Detox Quý vị đạt được cho các bên liên quan thông qua báo cáo về hiện trạng một cách độc lập.
   • Báo cáo hiện trạng cung cấp kế hoạch và kiến nghị cụ thể nhằm tiếp tục cải thiện để đảm bảo các hóa chất được sử dụng phù hợp với danh mục các chất cấm trong sản xuất (MRSL) theo OEKO-TEX® DETOX TO ZERO.
   • Xác minh và đánh giá dữ liệu độc lập.
   • Phù hợp với yêu cầu của pháp luật và/hoặc của các tổ chức phi chính phủ.
   • Chuyên gia ngành dệt ở bên cạnh quý vị trong từng giai đoạn từ thu thập dữ liệu cho tới đánh giá cuối cùng.
   • Trách nhiệm đối với sản phẩm có thể tích hợp vào hệ thống OEKO-TEX® bất cứ lúc nào với OEKO-TEX® STeP.
   • Tối ưu hóa quy trình và an toàn sản phẩm ở từng công đoạn dọc theo chuỗi cung ứng hàng dệt may.

   Tải xuống

   Về chiến dịch Detox của Greenpeace

   Greenpeace khởi xướng chiến dịch DETOX năm 2011, mục tiêu nhằm loại bỏ sử dụng các chất nguy hiểm trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp dệt may và da thuộc. Mục đích chính của chiến dịch là loại bỏ hoàn toàn mười một nhóm hóa chất được liệt kê trong chuỗi sản xuất và trong hàng dệt may.

   Đối với các công ty, cam kết đối với chiến dịch Detox có nghĩa là họ đang cống hiến công sức của họ cho một chuỗi cung ứng minh bạch, quản lý hóa chất toàn diện trong đó bao gồm việc kiểm tra các chất nguy hiểm gây ô nhiễm và thay thế hoặc loại bỏ hoàn toàn các hóa chất độc hại.

   DETOX TO ZERO là một quá trình xác minh độc lập trong đó việc đánh giá, kiểm tra và thành lập báo cáo về chất lượng nước thải cũng như bùn thải, bao gồm cả việc sử dụng hóa chất và những khía cạnh môi trường khác nhằm hỗ trợ các công ty tiến tới cấp độ minh bạch và bền vững hơn. Với DETOX TO ZERO, các công ty có thể dần thực hiện các yêu cầu của chiến dịch Detox theo Greenpeace trong quá trình sản xuất của họ.