Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

RESPONSIBLE BUSINESS là gì?

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS là một công cụ đánh giá thực tế và chứng nhận của bên thứ ba hỗ trợ các công ty thực hiện báo cáo một cách minh bạch về các nghĩa vụ thẩm định của công ty dọc theo chuỗi cung ứng của họ liên quan đến quyền con người và môi trường.

Dựa trên bảy yếu tố liên quan, RESPONSIBLE BUSINESS cho phép phân tích và đánh giá tổng thể mức độ mà một công ty đã tích hợp các biện pháp thẩm định như một phần của hệ thống quản lý của mình.

Ngoài ra, RESPONSIBLE BUSINESS cũng cho phép các công ty lập bản đồ tình trạng thực hiện chiến lược khí hậu để đạt được mục tiêu 1,5 ° C của Thỏa thuận Paris trong công ty.

Thông số kỹ thuật khác

OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS được thiết lập theo mô-đun, bao gồm tự đánh giá sơ bộ và quy trình chứng nhận thực tế.

   Tự đánh giá

   Trong quá trình tự đánh giá, các công ty phải hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến và gửi tất cả các tài liệu liên quan làm bằng chứng cho dữ liệu thu thập được.

   Bản tự đánh giá ...

   • cung cấp hình ảnh về tình hình của công ty và các nhà cung cấp của họ liên quan đến hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.
   • giúp phân tích và đánh giá mức độ mà các biện pháp thẩm định đã được thực hiện.
   • cho phép công ty xác định các rủi ro tiềm ẩn dọc theo chuỗi cung ứng của họ và các khu vực làm việc cần cải thiện.

   Các công ty có thể sử dụng công cụ tự đánh giá như một giải pháp độc lập. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cung cấp một báo cáo chưa xác minh. Các công ty sẽ nhận được thông tin chi tiết có giá trị về tình trạng của các nỗ lực qua thẩm định đã đạt được, tuy nhiên báo cáo sẽ hợp lệ dùng thông báo hoặc báo cáo cho bên thứ ba.

   Chứng nhận

   Nếu một công ty muốn báo cáo kết quả từ quá trình tự đánh giá của họ, dữ liệu được cung cấp phải được chúng tôi đánh giá và sẽ được xác nhận dưới hình thức đánh giá tại chỗ tại cơ sở của công ty.

   Sau khi kiểm toán thành công, chúng tôi sẽ phát hành một báo cáo đã được xác minh cùng với giấy chứng nhận KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM cho công ty.

   Trên giấy chứng nhận, kết quả của việc tự đánh giá sẽ được thể hiện ở thang điểm ba cấp độ, minh bạch cho từng yếu tố thẩm định liên quan đã được phân tích và đánh giá:

   • Cấp độ 1:
    Việc thực hiện thẩm định trong tất cả các nhà cung cấp trực tiếp
   • Cấp độ 2:
    Cấp độ 1 + thực hiện thẩm định cho đến khi sản xuất vật liệu
   • Cấp độ 3:
    Cấp độ 2 + thực hiện trách nhiệm giải trình cho đến khi sản xuất nguyên liệu thô

   OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS có thể hỗ trợ Quý như thế nào?

   Để chuẩn bị cho các hướng dẫn pháp lý hiện hành hoặc sắp có liên quan đến thẩm định, Quý vị cần tích hợp một kế hoạch hành động và các biện pháp với mục tiêu minh bạch cũng như cam kết công khai của Quý vị về hoạt động có trách nhiệm và tuân thủ trách nhiệm cẩn trọng của Quý vị. 

   OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS hỗ trợ Quý vị trong quá trình này và cho phép Quý vị lựa chọn nhanh chóng và an toàn để xác định các rủi ro tiềm ẩn trong chính công ty và chuỗi cung ứng của Quý vị. Bằng cách này, Quý vị có thể tránh được hoặc giảm bớt các tác động tiêu cực hiện có và tiềm ẩn đối với hoạt động kinh doanh của chính Quý vị và chuỗi cung ứng cũng như các mối quan hệ kinh doanh rộng lớn hơn của Quý vị.

   Thông tin cơ bản

   Hiệu lực

   Chứng chỉ OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS có giá trị trong 3 năm và sau đó có thể được gia hạn tiếp tục nhiều lần. Đánh giá tuân thủ cần được thực hiện hàng năm. 

   Nhóm đối tượng

   Các thương hiệu và nhóm thương hiệu cũng như các nhà bán lẻ và thương nhân/người bán buôn của ngành dệt may có thể thu lợi như nhau từ OEKO-TEX® RESPONSIBLE BUSINESS bằng cách dễ dàng xác định các rủi ro tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng của họ và thực hiện các biện pháp thích hợp để đáp ứng các nghĩa vụ trách nhiệm giải trình của họ về quyền con người và môi trường.

   Tiêu chí / Yêu cầu

   Một công ty có thể nhận được chứng chỉ RESPONSIBLE BUSINESS nếu họ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của OEKO-TEX® được chỉ định cho sáu yếu tố thẩm định sau:

   1. Chính sách kinh doanh
    Đưa các phương pháp kinh doanh có trách nhiệm vào chính sách và hệ thống quản lý của công ty.
   2. Phân tích rủi ro
    Lập bản đồ chuỗi cung ứng và xác định rủi ro trong chuỗi cung ứng của công ty, với các mức độ ưu tiên.
   3. Kế hoạch hành động và biện pháp
    Tích hợp các hành động và biện pháp cụ thể để tránh rủi ro tiềm ẩn và khắc phục các tác động bất lợi.
   4. Giám sát
    Giám sát liên tục các biện pháp đã xác định và liên tục điều chỉnh khi cần thiết.
   5. Liên lạc
    Thông báo minh bạch cho tất cả các bên liên quan về quá trình thẩm định, bao gồm phân tích rủi ro, khiếu nại và các biện pháp đã thực hiện để giải quyết các tác động bất lợi tiềm ẩn cũng như hiện hữu.
   6. Tiếp cận để khắc phục
    Thực hiện cơ chế khiếu nại.
     
   7. Khí hậu
    Nếu một công ty đã thực hiện các biện pháp thích hợp để hỗ trợ mục tiêu 1,5 ° C theo Thỏa thuận Paris, ví dụ: bằng cách thực hiện chiến lược khí hậu hoặc bằng cách xác định các mục tiêu môi trường, điều này cũng sẽ được xem xét trong chứng chỉ RESPONSIBLE BUSINESS.

   Quá trình chứng nhận

   • Đăng kí
    Người nộp đơn hoàn thành mẫu đơn và gửi đến một trong các phòng thí nghiệm hoặc văn phòng liên hệ trên toàn thế giới của chúng tôi.
   • Tự đánh giá
    Người nộp đơn trả lời tất cả các câu hỏi của bảng câu hỏi trực tuyến OEKO-TEX®, cung cấp các tài liệu cần thiết làm bằng chứng cho dữ liệu đã cung cấp. Việc lập bản đồ tất cả các nhà cung cấp có liên quan càng rộng càng tốt sẽ tạo cơ sở tốt để đánh giá các rủi ro có thể xảy ra.
   • Đánh giá & kiểm toán
    Chúng tôi đánh giá kỹ lưỡng tất cả dữ liệu được cung cấp bởi người nộp đơn. Các kiểm toán viên của chúng tôi sau đó xác minh sự tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan tại cơ sở của người nộp đơn tại chỗ. Nếu cần, các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm để hiểu các yêu cầu.
   • Giấy chứng nhận và báo cáo được xác minh
    Chúng tôi tạo một báo cáo chi tiết và đã được xác minh cho người nộp đơn và cấp chứng chỉ cho phép công ty được chứng nhận thông báo minh bạch về mức độ họ đã tuân thủ các nghĩa vụ thẩm định được yêu cầu.

   Đăng ký RESPONSIBLE BUSINESS

   Những lợi ích nổi trội

   • Giao tiếp minh bạch và dễ dàng đối với các bên liên quan B2B và các bên B2G (chẳng hạn như chính quyền).
   • Sử dụng linh hoạt công cụ KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM - như một giải pháp độc lập để có được thông tin chi tiết nội bộ về việc cải thiện hơn nữa các nghĩa vụ thẩm định hoặc như một chứng nhận đầy đủ của bên thứ ba để giải quyết các bên liên quan bên ngoài.
   • Thông tin liên lạc/tài liệu đáng tin cậy về những nỗ lực thẩm định đã đạt được của Quý vị thông qua chứng chỉ của bên thứ ba.
   • DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống và có hướng dẫn để phân tích, thực hiện và liên tục tối ưu hóa các biện pháp thẩm định dọc theo chuỗi cung ứng của bạn.
   • Sử dụng DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM để lập bản đồ một cách chủ quan các chuỗi cung ứng của Quý vị và xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nhân quyền và các vấn đề môi trường.
   • KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM cho phép Quý vị thiết lập một nền tảng vững chắc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện tại hoặc trong tương lai.

   Tải xuống

   RESPONSIBLE BUSINESS tính đến những nguyên tắc và thông số kỹ thuật nào?

   Khi phát triển tiêu chuẩn KINH DOANH CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA OEKO-TEX®, các tài liệu và hướng dẫn sau đã được xem xét:

   • Các Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGP)
   • Hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia
   • Hướng dẫn về sự siêng năng của OECD Dệt may và Da giày
   • Hướng dẫn của OECD về Ứng xử Kinh doanh Có trách nhiệm
   • Đạo luật chuỗi cung ứng của Đức
   • Đề xuất Châu Âu - Chỉ thị về sự siêng năng do sự siêng năng của công ty