Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

Báo cáo vi phạm quy tắc thông qua Đường dây Tuân thủ Hohenstein của chúng tôi.

Chỉ khi các quy tắc và tiêu chuẩn được tuân thủ, chúng ta mới có thể ngăn ngừa thiệt hại cho công ty, nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng ta. Do đó, chúng tôi cần được thông báo sớm về hành vi sai trái trong công ty để chúng tôi có thể làm rõ và khắc phục. Điều này cũng bao gồm các tham chiếu đến các báo cáo thử nghiệm và chứng chỉ giả mạo. Chúng tôi cũng rất biết ơn thông tin về hành vi vi phạm nhân quyền hoặc nghĩa vụ thẩm định môi trường (Quy tắc thủ tục theo Mục 8 (2) LkSG).

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết lập một hệ thống tố giác, "Đường dây Tuân thủ Hohenstein (Hohenstein Compliance Line)". Tại đây, nhân viên trên toàn thế giới và những người tố cáo bên ngoài có thể báo cáo ẩn danh các hành vi vi phạm quy tắc có thể xảy ra. Mỗi báo cáo đều được kiểm tra chi tiết, các trường hợp đáng ngờ đều được điều tra và các hành vi vi phạm có thể xảy ra đều được theo dõi một cách nhất quán.

Đường dây Tuân thủ Hohenstein của chúng tôi đảm bảo mức độ bảo mật cao. Ngoài ra, chúng tôi rất coi trọng tính công bằng - cả trong việc đối xử với người tố giác và nhân viên bị ảnh hưởng bởi cáo buộc. Khi làm như vậy, nguyên tắc tương xứng luôn được tuân thủ và trong từng trường hợp riêng lẻ, nó được xem xét xem giải pháp nào là, cần thiết và phù hợp.

Bạn có muốn báo cáo vi phạm các quy tắc tuân thủ của chúng tôi không?