Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

Hiện nay, người tiêu dùng mong muốn các công ty cung cấp các sản phẩm an toàn, có chính sách bảo vệ người lao độngbảo vệ môi trường phù hợp. Họ muốn thực hiện một cách đúng đắn khi mua sản phẩm dệt may và da thuộc. Họ cần sự giúp đỡ của các thương hiệu và đơn vị bán lẻ. Song song đó, các tổ chức phi chính phủ cũng yêu cầu mọi công đoạn sản xuất phải thân thiện môi trường bao gồm việc quản lý hóa chất có trách nhiệm. Ví dụ, chiến dịch Detox của Greenpeace là nhằm mục tiêu loại bỏ hoàn toàn 11 nhóm hóa chất nguy hiểm trong sản xuất dệt may.

Trên thị trường hiện có rất nhiều giải pháp cũng như những quy trình chứng nhận, nhưng không có hệ thống nào đặc biệt được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ngành dệt may và da thuộc.

Giải pháp của chúng tôi cho Quý vị:

OEKO-TEX® STeP

Phân tích, đánh giá và chứng nhận các công đoạn sản xuất cũng như điều kiện làm việc trong cơ sở sản xuất của Quý vị một cách đáng tin cậy về mặt sinh thái, xã hội, nhằm bảo đảm tính minh bạch trong suốt chuỗi cung ứng.