Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

Những quy định và sáng kiến trong việc sử dụng hóa chất dùng sản xuất các sản phẩm dệt may và da thuôc hiện nay có xu hướng thay đổi rất nhanh, đặc biệt liên quan đến các chất độc hại đối với con người hoặc môi trường. Các công ty cần liên tục giám sát và áp dụng những thay đổi này trong hệ thống quản lý hóa chất phức tạp. Các thương hiệu và các tập đoàn bán lẻ thường có danh mục các chất cấm của riêng họ.

Giải pháp của chúng tôi dành cho quý vị:

OEKO-TEX® ECO PASSPORT

Công cụ quản lý và kiểm soát đáng tin cậy dành cho các loại hóa chất sử dụng trong việc sản xuất hàng dệt may và da thuộc, trước khi chúng được đưa vào trong các công đoạn sản xuất. Hệ thống xác minh nhiều giai đoạn của OEKO-TEX® ECO PASSPORT.
CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT