Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

Hohenstein Viet Nam Co. Ltd.

Hồ Chí Minh Office
45/2 Đường 160
Phường Tăng Nhơn Phú A
Thành Phố Thủ Đức
Thành Phố Ho Chi Minh
Việt Nam

Người liên lạc

Hohenstein Vietnam

Hà Nội Office
Branch of Hohenstein Viet Nam Co. Ltd.
Room 321, CT2 Building
Government Cipher Committee Apt. Office Building
Khuat DuyTien Street
Nhan Chinh Ward
Thanh Xuan Dist.
Hanoi City
Việt Nam

Người liên lạc