Türkiye
Bangladesh
پاکستان
中国
đóng

Hohenstein Textile Testing (Shanghai) Co. Ltd.

(LABORATORY)
1F & 2F, Building 19, No. 1188
Lianhang Road, Minhang District
Shanghai 201112
Trung Quốc
+86 21 2356 8506

Người liên lạc

Dr. Christopher Au (Shanghai)

Hohenstein Textile Testing (Shanghai) Co. Ltd.

Rm 3201-3203, 32/F
Shanghai Multimedia Park
Zhaofeng Plaza No. 1027, Changning Rd.
Shanghai 200050
Trung Quốc

Người liên lạc

Dr. Christopher Au (Shanghai)