đóng

OEKO-TEX® là một nhãn hiệu được đăng ký và bảo hộ trên toàn cầu. Nghiêm cấm sử dụng trái phép nhãn hiệu hoặc thương hiệu OEKO-TEX®. Những hoạt động không tuân thủ ví dụ như trong việc gắn nhãn sản phẩm, tài liệu tiếp thị hoặc tại các điểm thông tin bán hàng sẽ dẫn tới những tranh chấp pháp lý.

Vì thế, chúng tôi tóm tắt những thông số kỹ thuật quan trọng nhất trong việc gắn nhãn sản phẩm OEKO-TEX® tại đây. Trong Hướng dẫn gắn nhãn sản phẩm OEKO-TEX®, quý vị sẽ tìm thấy tất cả các thông tin chi tiết hướng dẫn việc sử dụng chính xác nhãn hiệu và logo của OEKO-TEX®.

Logo hay nhãn hiệu? Tại sao điều này lại quan trọng?

OEKO-TEX® thiết lập các quy tắc rõ ràng về cách sử dụng logo trên nhãn hiệu khi gắn nhãn sản phẩm và dùng trong các hoạt động quảng bá. 

Nhãn hiệu

Bất kể hình thức sử dụng nào, phải luôn sử dụng nhãn OEKO-TEX® nếu có tài liệu tham khảo sản phẩm cụ thể.

Tại sao lại thế?
Mỗi nhãn sản phẩm OEKO-TEX® đều chứa các chi tiết cho phép theo dõi minh bạch. Sử dụng các chi tiết như số chứng chỉ hoặc mã ID sản phẩm, cũng như tên của viện kiểm nghiệm đã cấp nhãn, việc kiểm tra nhãn OEKO-TEX® có thể được sử dụng để kiểm tra xem nhãn có hợp lệ hay không, chứng chỉ bao gồm hoặc thậm chí trong các sản phẩm nào. Sản phẩm được sản xuất ở nhà máy nào vân vân (MADE IN GREEN).

Các ứng dụng đặc trưng là:

 • Gắn nhãn sản phẩm
 • Catalog hoặc các cửa hàng trực tuyến 
 • Tài liệu quảng cáo 
 • Trưng bày tại các điểm bán hàng v.v

Logo

Ngược lại, Quý vị phải sử dụng logo thương hiệu OEKO-TEX® và logo sản phẩm OEKO-TEX® riêng biệt nếu Quý vị đề cập đến việc các sản phẩm hoặc quy trình của Quý vị đáp ứng các yêu cầu của OEKO-TEX® một cách chung chung, mang tính mô tả trong giao tiếp của Quý vị. Nói cách khác, trong tất cả các ứng dụng mà bạn không đề cập đến các sản phẩm riêng lẻ, cụ thể.

Các ứng dụng đặc trưng là:

 • Sách giới thiệu, biển quảng cáo, thư giới thiệu, trang web, bài thuyết trình, gian hàng triển lãm, truyền thông của công ty v.v.
 • Mô tả quy trình chứng nhận cho công ty của Quý vị
 • Tuyên bố của công ty về tính bền vững, các hoạt động quản lý hoặc tìm kiếm nguồn cung ứng có trách nhiệm
 • Chúng tôi khuyến nghị Quý vị nên tham khảo nhãn đã có sẵn cho các sản phẩm đã được cấp chứng chỉ

Những loại nhãn nào đang hiện có?

OEKO-TEX® có các nhãn hiệu khác nhau dùng cho các mục đích quảng cáo, tùy thuộc vào từng lĩnh vực ứng dụng. 

Nhãn liên quan đến sản phẩm

Trên sản phẩm
Nhãn hiệu sản phẩm được sử dụng để nhận biết các sản phẩm cụ thể đã đạt yêu cầu của OEKO-TEX®. Gắn nhãn có thể thực hiện trực tiếp trên sản phẩm (ví dụ trên nhãn hoặc trên thẻ treo) hoặc trên bao bì đóng gói sản phẩm. Nhãn OEKO-TEX® phải luôn rõ ràng và có kích cỡ tối thiểu nhất định, bảo đảm người mua sản phẩm có thể đọc được.

Trong tiếp thị nguyên phụ liệu cho sản phẩm
Nhãn hiệu sản phẩm có thể được dùng để tiếp thị các sản phẩm đã gắn nhãn hoặc đạt chứng nhận OEKO-TEX® trong catalog, tờ rơi, trang web hoặc các phương thiện truyền thông  khác như mạng xã hội liên quan đến sản phẩm đã được cấp chứng chỉ hay gắn nhãn. 

Những người nào được phép sử dụng nhãn hiệu liên quan đến sản phẩm
Khách hàng của OEKO-TEX® có chứng nhận hoặc nhãn hiệu còn hiệu lực. Đơn vị phân phối và bán lẻ có ít nhất một sản phẩm có chứng nhận còn hiệu lực hoặc nhãn hiệu MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

Nhãn quảng cáo

Có một số nhãn được gọi là nhãn quảng cáo, Quý vị có thể dùng những nhãn này để quảng cáo các sản phẩm của Quý vị trong tài liệu tiếp thị như catalog, cửa hàng trực tuyến hoặc tờ rơi. Một vài chứng nhận sản phẩm khác nhau của OEKO-TEX® đều dùng chung một nhãn hiệu đồng nhất. Quý vị vui lòng không bao giờ dùng nhãn quảng cáo để gắn lên sản phẩm cụ thể riêng lẻ. Quý vị vui lòng đảm bảo rằng mỗi một sản phẩm được quảng cáo phải có một chứng chỉ còn hiệu lực kèm theo.

Ai được phép sử dụng nhãn quảng cáo?
Khách hàng của OEKO-TEX® có một chứng nhận còn hiệu lực hoặc ít nhất một nhãn hiệu MADE IN GREEN by OEKO-TEX® còn hiệu lực, cần một nhãn hiệu đồng nhất sử dụng trong nội bộ để thuận tiện cho các dịch vụ hậu cần.

Nhãn hiệu liên quan tới Công ty

Trong các dòng sản phẩm OEKO-TEX®, chỉ có một nhãn liên quan đến công ty - để chứng nhận cơ sở sản xuất. Vì STeP là một chứng nhận B2B thuần túy, nhãn STeP chỉ có thể được sử dụng trong các tài liệu tiếp thị như danh mục, tài liệu quảng cáo, gian hàng hội chợ thương mại, phương tiện truyền thông xã hội hoặc trang web của công ty. Việc ghi nhãn lên sản phẩm và giao tiếp sản phẩm với nhãn liên quan đến công ty sẽ bị cấm.

Người nào được phép dùng nhãn hiệu liên quan tới Công ty?
Khách hàng của OEKO-TEX® (cơ sở sản xuất) có chứng nhận STeP by OEKO-TEX® còn hiệu lực.

Một nhãn hiệu OEKO-TEX® cần có những yếu tố nào?

Việc sử dụng và ứng dụng nhãn hiệu OEKO-TEX® đã được chuẩn hóa nhằm đảm bảo dễ đọc, dễ nhận biết, giúp truy xuất nguồn gốc một dễ dàng và nâng cao tính minh bạch. Mỗi nhãn hiệu OEKO-TEX® còn hiệu lực phải bao gồm các yếu tố sau để đảm bảo giá trị nhận dạng: 

 • OEKO-TEX® thương hiệu và công bố
 • Thương hiệu sản phẩm
 • Biểu tượng sản phẩm
 • Số chứng nhận hoặc ID sản phẩm 
 • Tên của tổ chức thành viên OEKO-TEX® liên quan, ví dụ Hohenstein
 • Lời hứa thương hiệu sản phẩm
 • Trang web OEKO-TEX® liên quan

Làm sao tôi có thể tham chiếu một cách chính xác?

Ngoài việc trưng bày các nhãn hiệu sản phẩm hoặc logo OEKO-TEX® trên sản phẩm và các tài liệu tiếp thị, Quý vị cũng có thể sử dụng tham chiếu văn bản. Tuy nhiên, quý vị phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt trong trình tự sắp chữ và chính tả cũng như tham chiếu sản phẩm chuẩn xác.

Tên thương hiệu và cách viết

Thương hiệu OEKO-TEX® và các chứng nhận cũng như nhãn hiệu sản phẩm OEKO-TEX® khác nhau đã được đăng ký bảo hộ và vì thế phải tuân thủ các quy tắc chính tả. Vui lòng chú ý đến những hướng dẫn sau:

 • OEKO-TEX® phải được viết chữ hoa và với một dấu gạch ngang.

 • Tuyệt đối không viết OEKO-TEX® mà không có ký hiệu đã đăng ký "®".

 • Tên sản phẩm OEKO-TEX® như ECO PASSPORT, STANDARD 100 hoặc MADE IN GREEN cũng phải được viết chữ in hoa.

  Chỉ có một ngoại lệ là STeP by OEKO-TEX®, bởi vì "STeP" có một chữ "e" nhỏ và là từ viết tắt của "Sustainable Textile and Leather Production".

 • Thứ tự từ chính xác của tên sản phẩm OEKO-TEX® trong tham chiếu văn bản là "STANDARD 100 by OEKO-TEX®". Quy tắc này áp dụng như nhau cho tất cả các tên thương hiệu

Tham chiếu sản phẩm dạng văn bản

Trong một vài trường hợp hiếm hoi, tài liệu tiếp thị của Quý vị không thể hiển thị nhãn hiệu OEKO-TEX® (ví dụ vì lý do thiết kế hoặc không gian hẹp) OEKO-TEX® cho phép tạo ghi chú văn bản tham chiếu đến sản phẩm được dán nhãn và đạt chứng nhận OEKO-TEX® cụ thể.

Tất cả tham chiếu ở dạng văn bản phải có những chi tiết sau:

 • Tên đầy đủ của chứng nhận hoặc nhãn hiệu OEKO-TEX® liên quan ví dụ như STANDARD 100 by OEKO-TEX® hoặc MADE IN GREEN by OEKO-TEX®, v.v.
 • Số chứng nhận cụ thể hoặc mã ID sản phẩm của sản phẩm đạt yêu cầu của OEKO-TEX®
 • Tổ chức OEKO-TEX® cấp chứng nhận hoặc nhãn hiệu liên quan
 • Công bố chính xác của các chứng nhận hoặc nhãn hiệuOEKO-TEX® liên quan, ví dụ như "Đã kiểm nghiệm các chất độc hại" (STANDARD 100), "Đã kiểm nghiệm và xác minh hóa chất" (ECO PASSPORT), "Đã kiểm nghiệm các chất độc hại và sản xuất bền vững theo hướng dẫn của OEKO-TEX®" (MADE IN GREEN), v.v.
   
 • Hơn nữa, chúng tôi khuyến nghị rằng bất kỳ tham chiếu văn bản nào tới sản phẩm cụ thể cũng đều liệt kê đường link tới trang web sản phẩm OEKO-TEX®, ví dụ như www.oeko-tex.com/standard100 hoặc www.oeko-tex.com/madeingreen, v.v.

Ví dụ:

Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm các chất độc hại và được chứng nhận theo
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
000000000 Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com/standard100

Hướng dẫn về màu sắc và các biến thể màu

Khi sử dụng nhãn hiệu OEKO-TEX® trong in ấn và truyền thông số, Quý vị vui lòng sử dụng màu sắc đã được quy định cho mỗi thương hiệu sản phẩm.

Màu xác định

Phiên bản nhãn hiệu đơn sắc

 • Có thể sử dụng phiên bản đơn sắc cho nhãn hiệu sản phẩm OEKO-TEX®.
 • Tuy nhiên, phiên bản màu đơn sắc ngoài dải đen/trắng phải được phê duyệt.
 • Nhãn hiệu 4C và 1C nên đặt trên nền trắng.
 • Âm bản phải đặt trên nền đen hoặc xám. 
 • Các thay thế nền khác phải được phê duyệt.

Hướng dẫn về kích cỡ

Các nhãn sản phẩm OEKO-TEX® phải được viết rõ ràng và dễ đọc, dù được sử dụng dưới hình thức nào, để đảm bảo tính minh bạch và có thể truy xuất. Các nhãn hiệu có kích cỡ lớn hơn kích cỡ tối thiểu quy định là hợp lý và được phép sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào.

 

Hướng dẫn gắn nhãn sản phẩm OEKO-TEX® quy định kích cỡ tối thiểu cho tất cả các thương hiệu sản phẩm OEKO-TEX®.

Ví dụ một nhãn hiệu STANDARD 100 by OEKO-TEX® không có mã QR, phải tuân thủ theo kích cỡ tối thiểu sau:

 • In ấn và kỹ thuật số
  Chiều rộng tối thiểu: 27 mm
  Chiều cao tối thiểu: 14 mm
 • Nhãn hiệu dệt
  Chiều rộng tối thiểu: 42 mm
  Chiều cao tối thiểu: 22,5 mm

Các ngôn ngữ hiện có

Nhãn hiệu sản phẩm OEKO-TEX® hiện đã được dịch ra 36 ngôn ngữ khác nhau, được OEKO-TEX® phê duyệt chính thức. Hơn nữa, các công ty có thể dùng nhãn hiệu đa ngôn ngữ trong quá trình gắn nhãn và quảng bá sản phẩm.

 

Hướng dẫn gắn nhãn sản phẩm OEKO-TEX® hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các ngôn ngữ và nhãn hiệu đa ngôn ngữ.

 

Các công ty có sản phẩm gắn nhãn hoặc đạt chứng nhận OEKO-TEX® có thể tải mẫu nhãn cần thiết xuống từ cổng truy cập trực tuyến myOEKO-TEX®.

Tóm tắt: Những quy định quan trọng trong việc gắn nhãn sản phẩm

 1. Quý vị phải đảm bảo rằng sản phẩm nằm trong phạm vi của chứng nhận còn hiệu lực.
 2. Sử dụng tham chiếu chinh xác.
 3. Luôn sử dụng nhãn sản phẩm khi tham chiếu tới một sản phẩm chứ không phải logo.
 4. Một nhãn hiệu phải có đầy đủ các chi tiết.
 5. Quý vị hãy luôn tham chiếu rõ ràng và tách riêng các công bố không liên quan hoặc không chính thức.
 6. Tuân thủ kích cỡ tối thiểu và thông số màu sắc để đảm bảo sự rõ ràng và tính nhất quán của thương hiệu.
 7. Nghiêm cấm sử dụng nhãn hiệu của thành phần (ví dụ như dùng nhãn hiệu OEKO-TEX® cho sản phẩm chỉ có một số thành phần riêng lẻ đạt yêu cầu OEKO-TEX® chứ không phải toàn bộ sản phẩm.

OEKO-TEX® Hướng dẫn gắn nhãn sản phẩm

Tải xuống các hướng dẫn liên quan trong đó có các chi tiết hướng dẫn sử dụng chính xác nhãn hiệu sản phẩm OEKO-TEX®. Chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào!
TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ